herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVI/120/2015 - ws. przyjęcia Programu współpracy Gminy Myślibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 2015-10-29 09:35
Uchwała Nr XVI/121/2015 - ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2016 2015-11-04 11:27
Uchwała Nr XVI/122/2015 - ws. rozwiązania Straży Miejskiej w Myśliborzu 2015-10-29 09:32
Uchwała Nr XVI/123/2015 - ws. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń prawa 2015-10-29 09:32
Uchwała Nr XVI/124/2015 - ws. zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. "Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierzy" 2015-10-29 09:31
Uchwała Nr XVI/125/2015 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz 2015-10-29 09:30
Uchwała Nr XVI/126/2015 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-10-29 09:29
Uchwała Nr XVI/127/2015 - ws. zmiany chwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2015-2028 2015-11-17 11:12
Uchwała Nr XVI/128/2015 - ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" 2015-10-29 09:27
Uchwała Nr XVI/129/2015 - ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" 2015-10-29 09:27
Uchwała Nr XVI/130/2015 - ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" 2015-10-29 09:26
Uchwała Nr XVI/131/2015 - ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" 2015-10-29 09:26
Uchwała Nr XVI/132/2015 - ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" 2015-10-29 09:17
Uchwała Nr XVI/133/2015 - ws. wystąpienia przez Radę Miejską w Myśliborzu z apelem 2015-10-29 09:16