herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2016-2017 wg standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Myślibórz, podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz