herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XX/165/2016 - ws. przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji 2016-02-26 11:23
Uchwała Nr XX/166/2016 - ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Myślibórz 2016-02-26 11:23
Uchwała Nr XX/167/2016 - ws. wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Zespołu do spraw budżetu obywatleskiego 2016-02-26 11:22
Uchwała Nr XX/168/2016 - ws. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego 2016-02-26 11:21
Uchwała Nr XX/169/2016 - ws. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczani ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 2016-02-26 11:20
Uchwała Nr XX/170/2016 - ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 2016-02-26 11:19
Uchwała Nr XX/171/2016 - ws. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz 2016-02-26 11:17
Uchwała Nr XX/172/2016 - ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz 2016-02-26 11:16
Uchwała Nr XX/173/2016 - ws. zamiany nieruchomości 2016-02-26 11:15
Uchwała Nr XX/174/2016 - ws. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Myślibórz w 2016 roku dla Ochotniczej Straży Pozarnej w Myśliborzu na zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej 2016-02-26 11:14
Uchwała Nr XX/175/2016 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-02-26 11:12