herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/265/2017 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Myślibórz 2017-02-01 14:03
Uchwała Nr XXX/266/2017 - ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-01 14:02
Uchwała Nr XXX/267/2017 - ws. udzielenia pierwszeństwa obecnym najemcom w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2017-02-01 14:01
Uchwała Nr XXX/268/2017 - ws. udzielenia pierwszeństwa obecnym najemcom w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2017-02-01 14:00
Uchwała Nr XXX/269/2017 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz 2017-02-01 13:59
Uchwała Nr XXX/270/2017 - ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadań organu prowadzącego 2017-02-01 13:57
Uchwała Nr XXX/271/2017 - ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. "Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim w 2017 r." 2017-02-01 13:55
Uchwała Nr XXX/272/2017 - ws. zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-02-01 13:53
Uchwała Nr XXX/273/2017 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-02-01 13:50
Uchwała Nr XXX/274/2017 - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2017-2028 2017-02-01 13:49