herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr AP.120.35.2017.DŚ - ws. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu 2017-10-18 10:06
Zarządzenie Nr AP.120.14.2017.IN - ws. powołania Komisji Przetargowej 2017-05-24 10:07
Zarządzenie Nr AP.120.13.2017.GKB - ws. powołania zespołu do spraw weryfikacji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-05-24 10:06
Zarządzenie Nr AP.120.12.2017.DŚ - ws. powołania komisji rekrutacyjnej 2017-05-24 10:05
Zarządzenie Nr AP.120.11.2017.ZP - ws. powołania Komisji Przetargowej 2017-05-24 10:04
Zarządzenie Nr AP.120.10.2017.DŚ - ws. powołania komisji rekrutacyjnej 2017-05-24 10:03
Zarządzenie Nr AP.120.9.2017.DŚ - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służbę przygotowawczą dla Pani Doroty Marchewki 2017-05-24 10:03
Zarządzenie Nr AP.120.8.2017.ZP - ws. powołania Komisji Przetargowej 2017-05-24 10:02
Zarządzenie Nr AP.120.7.2017.DŚ - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Sławomira Wieszaczewskiego 2017-05-24 10:01
Zarządzenie Nr AP.120.6.2017.OKS - ws. powołania zespołu do spraw realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 2017-05-24 09:59
Zarządzenie Nr AP.120.5.2017.OKS - ws. powołania Komisji Oceny Wniosków o dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 2017-05-24 09:58
Zarządzenie Nr AP.120.4.2017.DŚ - ws. wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu 2017-02-23 10:39
Zarządzenie Nr AP.120.3.2017.DŚ - ws. czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w 2017 roku w Myśliborzu 2017-02-23 10:38
Zarządzenie Nr AP.120.2.2017.DŚ - ws. powołania komisji rekrutacyjnej 2017-02-23 10:37
Zarządzenie Nr AP.120.1.2017.DŚ - ws. powołania komisji rekrutacyjnej 2017-02-23 10:36