herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ - dot. 1) sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków od dnia 1.02.2010 r. do dnia kontroli, tj. 30.08.2011 r. wraz z oceną prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. wyboru ławników na kadencję 2008-2011 do sądów rejonowych i okręgowych; 2) sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Myśliborza oraz prowadzenia zbioru przepisów gminnych od dnia 1.01.2010 r. do dnia kontroli, tj. 30.08.2011 r.