Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Tomasz Ananicz 2019-04-16 08:53:10
Tomasz Ananicz 2019-04-16 08:49:36
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Tomasz Ananicz 2019-04-15 14:49:35
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Ananicz 2019-04-15 14:48:49
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie UMiG Myślibórz wykazu numer 1/GN/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu Tomasz Ananicz 2019-04-12 14:11:26
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. ochrony środowiska Dominika Śliwińska 2019-04-12 13:27:54
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu II etap Anna Wesołowska 2019-04-12 13:22:54
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu II etap Anna Wesołowska 2019-04-12 13:22:34
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu II etap Anna Wesołowska 2019-04-12 13:21:27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i przebudowie rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Myśliborzu Anna Szemiot-Trzecka 2019-04-12 12:42:12
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. drogownictwa (nabór trzeci- 11.04.2019 r.) Dominika Śliwińska 2019-04-11 12:56:25
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Marcin Ostolski 2019-04-11 12:08:28
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Marcin Ostolski 2019-04-11 12:08:25
Wykaz przedsiębiorstw, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wykaz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie miasta i gminy Myślibórz. Tomasz Ananicz 2019-04-11 11:54:26
OGŁOSZENIE Nr 1/A/2019 - Burmistrz Myśliborza ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w budynku Sulimierz 53A (po byłej szkole podstawowej) Tomasz Ananicz 2019-04-10 14:07:43
Uchwała Nr XL/358/2017 - ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligii w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2019-04-10 11:51:16
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU dot. terminów zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Tomasz Ananicz 2019-04-10 10:30:34
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Tomasz Ananicz 2019-04-10 10:28:55
Zarządzenie Nr ZK.0050.40.2019.MK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych Tomasz Ananicz 2019-04-10 08:49:37
Zarządzenie Nr ZK.0050.40.2019.MK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych Tomasz Ananicz 2019-04-10 08:49:13
Postanowienie Nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Myślibórz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Ananicz 2019-04-09 14:02:13
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Kruszwin, Sitno i Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-04-09 10:51:03
Protokół z III Sesji Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu z dn. 20.03.2018 r. Tomasz Ananicz 2019-04-08 12:00:54
Protokół z III Sesji Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu z dn. 20.03.2018 r. Tomasz Ananicz 2019-04-08 12:00:13
Protokół z I Sesji Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu z dn. 26.09.2018 r. Tomasz Ananicz 2019-04-08 11:59:41
Protokół z I Sesji Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu z dn. 26.09.2018 r. Tomasz Ananicz 2019-04-08 11:59:06
Protokół z III Sesji Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu z dn. 20.03.2018 r. Tomasz Ananicz 2019-04-08 11:57:23
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Tomasz Ananicz 2019-04-08 08:53:43
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Tomasz Ananicz 2019-04-08 08:53:24
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golczew Tomasz Ananicz 2019-04-05 14:10:38
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (RODO) Tomasz Ananicz 2019-04-05 12:58:54
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Tomasz Ananicz 2019-04-05 12:58:01
Zarządzenie Nr BR.0050.38.2019.GN - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2019-04-05 12:40:10
Zarządzenie Nr BR.0050.37.2019.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu tymczasowego Tomasz Ananicz 2019-04-05 12:38:51
INFORMACJA O WYNIKU NABORU - stanowisko ds. drogownictwa Tomasz Ananicz 2019-04-05 12:36:50
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R. Tomasz Ananicz 2019-04-04 15:07:26
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ I NA POLSKICH STATKACH MORSKICH, W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R. Tomasz Ananicz 2019-04-04 15:06:49
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tomasz Ananicz 2019-04-04 15:06:03
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Tomasz Ananicz 2019-04-04 15:05:01
INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R. Tomasz Ananicz 2019-04-04 15:03:28