herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

XXXIX Sesja Rady Miejskiej VII kadencji - 26.10.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w MYŚLIBORZU

p o d a j e   d o   w i a d o m o ś c i ,

że w dniu 26 października 2017 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej

przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19

o d b ę d z i e   s i ę    XXXIX   Sesja   Rady   Miejskiej

 

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja dot. realizacji remontów i przebudowy dróg gminnych w 2017 roku.

5. Analiza wniosków do budżetu na 2018 rok.

6. Raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu dla ulic Cienista, Marcinkowskiego, Szarych Szeregów, 11 Listopada, Wałowa, Daszyńskiego oraz Parku im. Armii Krajowej.

7. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za III kwartały 2017r..

8. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1 zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Myślibórz na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

9.2 zmieniającej uchwałę Nr XXXV/280/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału miasta i gminy Myślibórz na stałe obwody głosowania,

9.3 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2018,

9.4 zmiany uchwały Nr XXXIV/304/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 1),

9.5 zmiany uchwały Nr XXXIV/306/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 2),

9.6 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w m. Chłopowo w pasie drogi powiatowej nr 2126Z" (Projekt GKOŚ 3),

9.7 wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Myślibórz na rok 2017 na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu" (Projekt GKOŚ 4),

9.8 przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,

9.9 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt FB 1),

10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy bieżące.

14. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Z A P R A S Z A
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY DO UDZIAŁU W OBRADACH SESJI

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 20-10-2017 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Schroeder 20-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 20-10-2017 14:18