herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

XLV Sesja Rady Miejskiej VII kadencji - 24.04.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ  w  MYŚLIBORZU

p o d  a  j  e     d o     w  i  a  d  o  m  o  ś  c  i ,

   że w dniu  24 kwietnia 2018 roku  o godz. 11.00   w sali konferencyjnej

przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19 

o d b ę d z i e   s i ę    XLV  Sesja  Rady  Miejskiej

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja o lokalnym rynku pracy w roku 2017.

5. Informacja z działalności  SEC Myślibórz Spółka z o.o. za 2017 rok.

6. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Myśliborzu za rok 2017

6.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu za rok 2017

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych   w gminie  Myślibórz za  2017r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

8.1 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2018,

8.2 określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2018r.,

8.3 podziału miasta i gminy Myślibórz na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

8.4 pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna,

8.5 wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Myślibórz na rok 2018 na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu",

8.6 dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu,

8.7 dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu,

8.8 wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Myślibórz w 2018 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie na zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo - gaśniczego poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej,

8.9 zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego,

8.10  zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

8.11 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 – 2028.

9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Sprawy bieżące.

13. Zamknięcie sesji.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ 
Z  A  P  R  A  S  Z  A
MIESZKAŃCÓW     MIASTA    I    GMINY  

DO   UDZIAŁU   W   OBRADACH   SESJI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 20-04-2018 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Schroeder 20-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2018 09:53