herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

XLVI Sesja Rady Miejskiej VII kadencji - 29.05.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ  w  MYŚLIBORZU

p o d  a  j  e     d o     w  i  a  d  o  m  o  ś  c  i ,

   że w dniu  29 maja 2018 roku  o godz. 10.00   w sali konferencyjnej

przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19 

o d b ę d z i e   s i ę    XLVI  Sesja  Rady  Miejskiej

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.

4. Ocena realizacji budżetu za I kwartał 2018r.

5. Informacja z realizacji w roku 2017 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Myślibórz na lata 2016-2020.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Myślibórz za rok 2017 oraz z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Myślibórz za lata 2013-2017.

7. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I kwartał 2018 roku.

8. Informacja z działalności instytucji kultury:

8.1 Informacja z działalności Myśliborskiego Ośrodka Kultury,

8.2 Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu,

8.3 Informacja z działalności Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

9.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Myśliborskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2017,

9.2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Instytucji Biblioteki Publicznej – Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2017,

9.3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego – Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2017,

9.4 określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2018r.,

9.5 udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 1),

9.6 udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 2),

9.7 udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 3),

9.8 udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 4),

9.9 udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 5),

9.10 zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

9.11  zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

9.12 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 – 2028.

9.13 skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz.

10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy bieżące.

14. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ  Z  A  P  R  A  S  Z  A
MIESZKAŃCÓW     MIASTA    I    GMINY   DO   UDZIAŁU   W   OBRADACH   SESJI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sztoban 25-05-2018 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Schroeder 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2018 12:20