Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.144.2020.GN - ws. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej 2020-08-04 13:18
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.143.2020.EO - ws. powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie 2020-08-03 12:03
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.142.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-08-03 09:43
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.141.2020.EO - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2020-07-22 09:22
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.140.2020.EO - ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie 2020-07-17 13:23
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.139.2020.GN - ws. wzoru druku poparcia w związku z wnioskiem o nadanie lub zmianę nazwy ulicy, placu, drogi wewnętrznej lub innego obiektu 2020-07-17 08:39
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.138.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-07-16 10:08
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.137.2020.EO - ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program Szczepień Profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu miasta i gminy Myślibórz na rok 2020" 2020-07-09 14:37
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.136.2020.EO - ws. ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków na 2020 r. na poszczególne rodzaje pomocy, o których mowa w Zarządzeniu Nr BR.0050.324.2018.EO z dnia 15 czerwca 2018 r. ws. szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości 2020-07-01 10:41
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.135.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-07-03 15:02
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.134.2020.GN - ws. stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Myślibórz 2020-06-26 12:41
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.133.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-07-01 14:29
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.130.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-07-01 14:28
dokument Zarządzenie Nr BR.0030.132.2020.GN - ws. sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej w Myśliborzu nr XX/167/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających Gminie Myślibórz lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19 2020-06-08 14:29
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.131.2020.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2020 roku 2020-06-08 14:26
dokument Zarządzenei Nr BR.0050.129.2020.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2020-05-12 12:19
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.128.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej za 2020 rok 2020-05-21 10:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.127.2020.EO - ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Myśliborzu wraz z Oddziałem nr 1 2020-05-21 10:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.126.2020.EO - ws. składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu 2020-05-19 10:42
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.125.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-05-08 12:33
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.124.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-04-27 10:48
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.123.2020.GN - ws. ustalenia szczególnych zasad, trybu i sposobu udzielania pomocy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 2020-04-15 13:40
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.122.2020.GN - ws. ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Myślibórz 2020-05-21 10:37
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.121.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-04-20 12:06
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.120.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-04-16 08:50
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.119.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-03-30 09:02
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.118.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-03-12 09:26
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.117.2020.GN - zmieniające zarządzenie ws. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2020-03-05 10:51
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.116.2020.GN - ws. rozwiązania umów użytkowania wieczystego 2020-02-28 10:17
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.115.2020.ZK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 20 maja 2020 r. 2020-02-18 12:31
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.114.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-02-24 13:18
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.113.2020.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2020 roku 2020-02-12 08:16
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.112.2020.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie: - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; - działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych, będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz 2020-02-12 08:15
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.111.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-02-10 08:47
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.110.2020.EO - ws. ustanowienia Regulaminu "Funduszu Sołeckiego+" na rok 2020 2020-01-28 08:55
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.109.2020.EO - ws. ogłoszenia naboru wniosków na 2020 r. na poszczególne rodzaje pomocy, o których mowa w Zarządzeniu Nr BR.0050.324.2018.EO w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości 2020-01-22 13:20
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.108.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-02-04 11:13
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.107.2020.EO - ws. powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2020-01-14 12:29
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.106.2020.FB - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020-2034 2020-01-28 08:55
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.105.2020.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-01-08 12:14
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.104.2020.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie: - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; - przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym; - działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych, będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz 2020-01-08 12:12
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.103.2019.FB - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019-2034 2020-01-08 12:34
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.102.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. 2020-01-08 12:33